wz

Geografia obce

Kataster obce Kurimany sa nachádza v strede regiónu Spiš, bohatého na historické pamiatky, prírodné krásy a známy je pestrosťou ľudového umenia.

Obec Kurimany s výmerou katastra 257 ha a počtom obyvateľov 372 leží 4 km juhozápadne od Levoče, v severozápadnej časti Hornádskej kotliny, v mierne zvlnenej pahorkatine na bridličnatom flyši. Priemerná ročná teplota v Hornádskej kotline je 6,8 C, ročný úhrn zrážok je 625mm.

Nadmorská výška jednotlivých častí chotára je v rozmedzí od 490 do 638m.Stred obce má nadmorskú výšku 521m.n.m .Pôda je väčšinou hlinitá, čiastočne piesočnatá. V okolí obce sa nachádzajú ihličnaté lesy. Rastú tam najmä smreky, borovica menej jedľa. V lesoch môžeme stretnúť jeleňa, srnku, diviaka, divú mačku, kunu, líšku, veveričku. Na poliach nájdeme zajace, lasice, sysle, škrečky, myši a hraboše. Z dravých vtákov sú bežné myšiak, jastrab, kaňa a sova. Z ostatných vtákov tu hniezdia bociany,hrdličky,sýkorky,lastovičky,vrabce,ďatle,drozdy,vrany,havrany a iné. Obcou preteká malý potok, ktorý sa vlieva do potoka Bicír, ten do Levočského potoka. V Markušovciach sa Levočský potok vlieva do Hornádu. Kurimanský chotár patrí do povodia Hornádu, ktoré má celkovú plochu 4346km štvorcových ,dĺžka toku Hornádu je 186,3km.

Obec na juhu susedí s obcou Iliašovce, severozápadne sa nachádzajú dlhé stráže a Dravce, na západe Spišský štvrtok. Severovýchodne leží okresné mesto Levoča. Východne sú Levočské Lúky. Obcou prechádza štátna cesta tretej triedy spájajúca Levoču, Kurimany, Iliašovce, Smižany s Spišskú Novú Ves. Najbližšie železničné stanice sú v Levoči, Smižanoch a v Spišskej Novej Vsi.

Obec Kurimany je v súčasnosti administratívne začlenená do okresu Levoča v Prešovskom kraji.