wz

Šport

Z rozprávania starších obyvateľov sa dozvedáme, že futbal v Kurimanoch hrali chlapci už v 30.rokoch na lúčkach s primitívnou loptou vypchatou handrami. Šport sa v obci pestoval neorganizovane až do roku 1963. Hrával sa volejbal, futbal a stolný tenis, v zime lyžovanie, sánkovanie a hokej. Miestny učiteľ Ján Klapáč, ktorý v tom čase pôsobil v Kurimanoch, podnietil záujem chlapcov o futbal až tak, že v roku 1962 sa začalo s výstavbou futbalového ihriska v lokalite "Na kapustniciach".

Priebežne s výstavbou ihriska trénovalo prvé futbalové družstvo a pripravovalo sa na vstup do oficiálnej súťaži. Svoj prvý majstrovský futbalový zápas mal Družstevník Kurimany- tak sa vtedy klub oficiálne volal- Nastúpil proti mužstvu Baník Rudňany. Zápas skončil prehrou Kurimian 1:4.

Keďže na ihrisku neboli vhodné šatne ani klubové priestory, začalo sa uvažovať o ich výstavbe a výstavbe nového ihriska. V roku 1975 sa začalo s výstavbou šatní. Program výstavby sa neplnil, ťažkosti boli s financovaním výstavby. Rozostavaná stavba pomaly chátrala. Až v roku 1980 sa začalo intenzívnejšie na stavbe pracovať.

Výraznejší úspech dosiahol oddiel v ročníku 1994/95 keď sa v konečnom poradí umiestnil na 4.mieste.Tu už mužstvo vystupuje pod názvom FK PROGRON KURIMANY.V súvislosti s novým územnosprávnym členením republiky sa od sezóny 1996/97 klub zaraďuje do Podtatranskej oblastnej futbalovej súťaže, kde hrá I. ligu.

Výdavky na činnosť klubu sú značne vysoké. Finančne podporuje klub obec sumou 15000 až 20000Sk ročne. Ostatné prostriedky má klub z podnikateľskej činnosti- vlastní nákladné auto a autobus.

Zdroj: J. Dravecký a kol.: Kurimany v zrkadle času, 1998.